NOVI ŠKODA BREND IDENTITET

30. srpna 2022

ŠKODA AUTO podiže izgled brenda na viši nivo najradikalnijom promenom korporativnog identiteta (CI) u 30 godina. Novi slikovni znak brenda koristiće se za bolji izgled brenda na digitalnim kanalima komunikacije. Slovni znak ŠKODA koristiće se šire od slikovnog znaka kompanije. Novi identitet brenda ŠKODA prvo će biti predstavljen u informacionim i komunikacionim materijalima, a zatim će se pojaviti na novim modelima.

Novi ŠKODA natpis koji će se koristiti mnogo više od slikovnog znaka

Slovni znak ŠKODA biće zastupljeniji od slikovnog znaka kompanije u marketinškoj komunikaciji. Novi stil koristi potpuno drugačiju tipografiju koja se temelji na simetriji i kombinaciji okruglih oblika sa ivicama. Najizazovniji element bio je integrisati karon iznad S, koji predstavlja važan deo češkog nasleđa. Takozvani „háček“ sada je integrisan u prvo slovo. Istraživanje je pokazalo da je tipografski žig lakše prepoznati i identifikovati.

Novi CI: Boje koje simbolišu elektromobilnost i održivost

ŠKODA AUTO će koristiti dve različite zelene nijanse u svojoj šemi boja: Emerald i Electric zelenu. U anketama su mnogi ispitanici povezivali ove boje sa ekologijom, održivošću i elektromobilnošću.

Novi ŠKODA natpis koji će se koristiti mnogo više od slikovnog znaka

Simbol krilate strele takođe je transformisan, iako ne tako radikalno kao slovni znak. Njegov pojednostavljeni dizajn vidljiv je na prvi pogled. Novi slikovni znak sada će biti prikazan bez plastične 3D grafike. Ovo je način na koji proizvođač automobila odgovara na pomak prema još digitalizovanijoj komunikaciji. Jednostavniji, dvodimenzionalni slikovni žig puno je upečatljiviji, posebno na mobilnim uređajima, a može se fleksibilnije integrisati u različite formate

Škoda Vision 7S

Koncept studija sa baterijom od 89 kWh, kapacitetom punjenja do 200 Kw