Kontakt podaci

Osnivač i vlasnik: Milenko Kostić

 

Prodaja:
Tel: +382 69 04 04 03; +382 69 04 04 06

E-mail: jelena.radovic@skoda.co.me
            boris.bojic@skoda.co.me

Servis:
Tel: +382 69 302 580
E-mail: marinko.savic@skoda.co.me

Veleprodaja rezervnih delova:
Tel: +382 69 183 092
E-mail: rezervnidjelovi@skoda.co.me

Podrška:
Tel: + 382 20 672 084 
E-mail: marinko.savic@skoda.co.me
 

Lice za autorizaciju novih partnera: Ivan Rašković
E-mail: ivan.raskovic@autocacak.co.rs

Žalbe i sugestije:
E-mail: zalbe@skoda.co.me

Kontakt za pomoć:
Tel: + 382 20 672 084