U cilju pružanja sveobuhvatne obuke Škoda dilerima i serviserima, kompanija AutoČačak d.o.o. pokrenula je projekat pod nazivom “Servis Training Centar”. Ovaj centar omogućava lakši pristup svim tehničkim informacijama, kao i upoznavanje sa modernim tehnologijama i trendovima koje postavlja Škoda. U saradnji sa stručnim i profesionalnim osobljem iz Mlade Boleslave, u drugoj polovini 2016. godine pokrenute su i prve obuke u Škoda trening centru u Čačku. Stručni predavači iz kompanije AutoKačak, ali i Škoda predavači, polaznicima prenose teorijska i praktična znanja iz oblasti mehatronike i iz svih drugih oblasti koje su prisutne na tržištu, a po predlogu proizvođača Škoda. Na ovaj način serviserima se obezbeđuje da imaju visokoodgovoran i sposoban sistem im pruža podršku u svim oblastima poslovanja i omogućava njihov dalji razvoj u oblastima mehanike, elektrike, elektronike, menadžmenta servisa, aktivnih i pasivnih sistema bezbednosti, itd. Ovaj centar je najveći školski centar ove vrste na Balkanu. Čast da otvori skolski centar pripala je Ivanu Raškoviću, direktoru postprodaje kompanije AutoČačak i Tomažu Duhonu, Škoda regionalnom direktoru postprodaje. On je izrazio veliko zadovoljstvo otvaranjem jednog ovakvog centra i naglasio da ovaj trening centar olakšava poslovanje i kompaniji Škoda, koja sada u ovom delu Evrope ima pouzdanog partnera i saradnika koji će moći da u pravoj meri prenese sve novosti koje na tržište donosi kompanija Škoda iz Mlade Boleslave.