This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.

ELEKTRIČNI MOTORI

 

Kako se elektromotor ponaša drugačije od motora sa unutrašnjim sagorevanjem?

Opsezi snage i obrtni moment svakog od ovih motora potpuno se razlikuju. Dok se snaga i obrtni momenat motora sa unutrašnjim sagorevanjem povećavaju sa obrtajima u minuti sve dok se ne dostignu, kod elektromotora maksimalni obrtni momenat se isporučuje sa gotovo nula obrtaja i opada dok dostiže najviši obrtaj. U praksi to znači da je najveća vuča električnog automobila na početku, čineći ga relativno dinamičnim. Pored toga, vrlo širok opseg radnih obrtaja elektromotora znači da mu nije potreban višebrzinski prenos sa kvačilom, tako da Vaš prosečni električni automobil može da radi sa jednim stepenom prenosa - ili redukcionim pogonom - od mirovanja do najveće brzine.

Kako se meri potrošnja?

U električnim automobilima potrošnja ukazuje na potrošnju energije u kilovat-satima na 100 kilometara putovanja (kVh / 100 km). Kao i u konvencionalnim automobilima, instrument tabla prikazuje informacije o trenutnoj i prosečnoj potrošnji. Povrh svega, takođe vam omogućava da znate količinu obnovljene energije koja se vraća u baterije.

Kako izgleda servisiranje i životni vek elektromotora?

Budući da je glavni, a zapravo jedini, pokretni deo elektromotora rotor, zahtevi za servisiranje su minimalni u poređenju sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Nema potrebe za bilo kakvom promenom ulja ili zamenom filtera za gorivo i vazduh. To su obično mašine sa velikim obrtajem, pa ih treba dobro dizajnirati (posebno ležajeve), ali, generalno, električni pogon zahteva manje održavanja od konvencionalnog motora.

 

Da li postoji razlika između električnih motora u plug-in hibridima i u čisto električnim automobilima?

Da. U dizajnu čisto električnog automobila pretpostavlja se da u automobilu neće biti druge vrste pogona, pa ovo ne treba uzimati u obzir. Prema tome, motor se može optimalno pripremiti za potreban obrtni moment i snagu, broj obrtaja u minuti i opcije vozila.

Dizajn hibridnog motora, takođe mora uzeti u obzir karakteristike motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji treba da udruži elektromotor, usredsređujući se na mogućnosti mehaničkog povezivanja, radne temperature, okretaje u minuti i opseg snage. Sistem upravljanja pogonom je takođe složeniji. Automobil mora da se kreće čisto električno, sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ili u kombinovanom režimu, i uvek uz optimalnu potrošnju energije.