Care Connect

Care Connect paket pruža dve vrste usluga: Proaktivni servis i Daljinska kontrola. Upoznajte se sa njima u kratkom videu.

Daljinska kontrola

Daljinska kontrola (Remote Access) pruža mogućnost pristupa podešavanjima vozila preko pametnog telefona i ŠKODA Connect aplikacije. U nepoznatom gradu lako ćete naći gde ste parkirali a uz pomoć drugih funkcija imaćete Vaš auto pod kontrolom. Život je postao malo bolji.​

Funkcija Proactive Service

Funkcija Proactive Service daje Vam uvid u tehničko stanje vozila i prestojeće održavanje. U kombinaciiji sa odabranim servisnim partnerom, sistem osigurava da Vaše vozilo bude u odličnom tehničkom stanju bez obzira na sve.​

Proverite dostupnost usluga

Dostupnost usluga zavisi od ŠKODA modela i tipa infotainment sistema koji je ugrađen u automobil. Treba napomenuti da neke usluge nisu dostupne u nekim zemljama.