This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
Istorija kompanije

1916 - 1925

Proizvodnja automobila je snažno pogođena Prvim svetskim ratom. Proizvodnja vozila je skoro zaustavljena, a umesto njih se prave vojna vozila. Godine 1924. fabrika je delimično uništena u velikom požaru, što je dovelo do spajanja preduzeća sa inženjerskim gigantom iz Plzenja, Škodom.

1918

Posle Prvog svetskog rata, automobili se smatraju nepotrebnim luksuzom. L&K-ov najuspešniji proizvod je motorni plug Ekcelsior.

1919

Posleratna proizvodnja zasnovana je na dve serije modela putničkih automobila sa oznakom „M“ i „S“, koji direktno prate predratnu proizvodnju.

1922

Razvijen je kompaktni automobil Tip-100.

1924

L&K počinje proizvodnju avionskih motora za čehoslovačku vladu.

1925

Da bi učvrstili svoju poziciju na tržištu, Laurin & Klement se spaja sa Škoda Works u Plzenu, kompanijom koju je osnovao inženjer Emil Škoda. Vozila Laurin & Klement sada imaju logo sa krilatom strelicom.